A projekt

           

„Tengőd Település Ivóvízminőség-javító Programja”

KEOP-7.1.0/11-2012-0012

Magyarország egy évtizede indította el a Nemzeti Ivóvízminőség-javító Programot, amely a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását, a szolgáltatások színvonalának és biztonságának javítását tűzte ki célul. A tennivalókat kormányhatározat rögzíti, amely egyben felsorolja azoknak a településeknek a nevét is, ahol nem megfelelő az ivóvíz minősége: Tengőd neve is szerepel a jelenleg hatályos 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet 6. sz. mellékletében. 

A településen a szolgáltatott vízben határértéket meghaladó az ammónium-, és vastartalom.

Településünkön a kút vízében a megengedett határértéket meghaladó mértékben található ammónium és vas, sőt a szolgáltatott vízben is magas az ammónium.  Az ammónium közvetlenül nem mérgező, de a körülményektől függően nitritté, illetve a nitráttá alakulhat, amely már veszélyes a szervezetre, különösen a csecsemőkére. A vas jelenlétének ugyan nincs egészségkárosító hatása, azonban rontja az ivóvíz élvezeti értékét és használhatóságát.

Az önkormányzat törvényben szabályozott kötelezettsége a lakosság részére biztosítani az egészséges ivóvízellátást. Ennek kívántunk megfelelni, amikor pályázatot nyújtottunk be az ivóvízminőség-javítását célzó program keretében. A „Tengőd Település Ivóvízminőség-javító Programja című KEOP-7.1.0/11-2012-0012 azonosító számú pályázatunk sikeres volt, s 2012 tavaszán támogatást nyertünk az ivóvízminőség-javító program előkészítésére. A Támogatói Okirat 2012. február 23-án került aláírásra.  Ennek alapján a csaknem 3 millió forintos előkészítési munkákat mintegy két és fél millió forinttal támogatja az Európai Unió és a magyar állam. Ennek segítségével ezekben a hónapokban készül a megvalósíthatósági tanulmány, a költséghaszon-elemzés, véglegesítésre kerülnek az engedélyes tervek, megkezdődött a jogerős engedélyek beszerzése, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a nyilvánosság biztosítása. Ez utóbbi keretében készült el ez a honlap, melyen a projekttel kapcsolatos friss információk megtalálhatók.

A projekt célja: Tengőd csaknem 500 lakójának a megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátása. Jelenleg a 273 lakás mindegyikében van vízbekötés. A vízműrendszeren vízkezelés nincs. A kút vize a hálózaton keresztül kerül a 100 m3-es víztoronyba, amely töltő-fogyasztó vezetékkel, valamint túlfolyó vezetékkel egyesített. Vízkezelési technológia nincs, csak fertőtlenítés, ezért a vízmű nem alkalmas arra, hogy az előírásoknak megfelelő egészséges ivóvizet biztosítson a tengődieknek.

A műszaki megoldás: a helyzet legjobb megoldása érdekében a szakemberek jelenleg a különböző lehetőségeket vizsgálják, vetik össze. A feladat az, hogy megtalálják a legkedvezőbb beruházási költséggel megvalósítható, majd a legjobb üzemköltségű változatot. A megfelelő minőségű ivóvíz tartós biztosítására a leghatékonyabb megoldás a tervek szerint a Kányáról való vízátvétel. Ennek érdekében szükség lesz Kányán új tartalékkút fúrására . Tengődön nyomásfokozó berendezés létesítésül utófertőtlenítési lehetőséggel. A Tengőd és Kánya között megvalósuló összekötő-vezeték hossza meghaladja az 1900 folyóméter hosszúságot. A tervezett beruházás keretében megtisztítják a meglévő hálózatot, kialakítanak 11 db mosató csomópontot, kicserélik a tűzcsapokat illetve sor kerül Tengődön 300 fm körvezeték építésére.

A végső tervek benyújtásának határideje 2013 márciusa, reményeink szerint az idei év a megvalósításról szólhat. Az ivóvízminőség-javító program nettó összköltsége 103 342 213 forint lesz a tervek szerint. A projektet  az Európai Unió támogatja, az általa nyújtott forrás biztosítja, hogy minden tengődi lakos egészséges ivóvízhez juthasson. 

 

Utolsó frissítés: 2013-06-17